ഹോംആസ്ഥാനവും എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയും

ആസ്ഥാനവും എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയും

1.തൃശ്ശൂര്‍ റെയിവേ സ്റ്റേഷന്‍/ബസ് സ്റ്റാന്റില്‍ നിന്നും 2 കി.മി അകലെ ചെമ്പൂക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

2.ഏറ്റവും അടുത്ത എയര്‍പോര്‍ട്ട്  - കൊച്ചി (50 കി.മി)

3.യഥേഷ്ടം ബസ്, ടാക്സി, ഓട്ടോറിക്ഷ ഇവകള്‍ ലഭ്യമാണ്.