ഹോംബന്ധപ്പെടുക

ബന്ധപ്പെടുക

മ്യൂസിയം മൃഗശാല ഡയറക്ടറേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ :0471-2316275, 0471-2318294
ഫാക്സ്: 0471-2318294
ഇ-മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ.കെ.ഗംഗാധരന്‍
ഡയറക്ടര്‍, മ്യൂസിയം മൃഗശാല
ഫോണ്‍ : 0471-2318294, Mobile : 9495235399
ഇ-മെയില്‍: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ.സാജു.എസ്സ്
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍,
മ്യൂസിയം മൃഗശാല
ഫോണ്‍ :0471-2316275
മൊ: 9446052088


ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍,
മ്യൂസിയം മൃഗശാല
മൊ:  


എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ ഓഫീസര്‍,
മ്യൂസിയം മൃഗശാല
മൊ: 

ശ്രീ.എസ്സ്.അബു
സൂപ്രണ്ട്‌,
നാച്ചുറല്‍ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം
മൊ: 9847482020

ശ്രീമതി.പി.എസ്സ്.മഞ്ജുള ദേവി
സൂപ്രണ്ട്‌,
ശ്രീചിത്രാ ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി & ആര്‍ട്ട് മ്യൂസിയം
മൊ: 9495534375 

ശ്രീ.കെ.സദാശിവന്‍ പിള്ള
സൂപ്രണ്ട്‌,
സുവോളജിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍,
തിരുവനന്തപുരം
മൊ: 9446214735 

ഡോ.ജേക്കബ്‌ അലക്സാണ്ടര്‍
വെറ്റിനറി സര്‍ജ്ജന്‍,
സുവോളജിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍
മൊ: 9446464418 

ശ്രീ.ജി.ആര്‍.രാജഗോപാല്‍
സൂപ്രണ്ട്‌,
ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍
മൊ: 9446067525

ശ്രീ.രാജേഷ്‌.വി
സൂപ്രണ്ട്‌,
കൃഷ്ണമേനോന്‍ മ്യൂസിയവും ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറിയും, കോഴിക്കോട്
ഫോണ്‍: 0495- 2381253
മൊ: 9446567574

ശ്രീ.റ്റി.വി.അനില്‍കുമാര്‍
സൂപ്രണ്ട്‌,
സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയം മൃഗശാലാ, തൃശ്ശൂര്‍
ഫോണ്‍: 0487- 2333056 (ഓഫീസ്)
മൊ: 9847567269